Yhteystiedot

Postiosoite: Kurkelantie 3, 25460 Kisko

Aseman puh: 02 739 1125

VPK:n sposti: kiskonvpk@vs-alpe.fi

Osastokohtaiset tiedot kohdassa yhteystiedot

Hälytysosasto

Hälytysosasto toimii nimensä mukaisesti hoitaen hälytystehtävät. Hälytykset vaihtelevat erilaisita tulipaloista liikenneonnettomuuksiin ja erilaisiin vahingontorjuntatehtäviin. Suurin yksittäinen hälytysryhmä on nykyään ensivaste hälytykset, joiden hoitamiseen meillä on oma erikoiskoulutettu ryhmä.

Tehtävien tehokas hoitaminen vaatii taitojen ylläpitoa myös hälytystehtävien ulkopuolella. Tietoja ja taitoja ylläpidetään jatkuvalla harjoittelulla sekä uusia asioita kursseilla opetellen. Osastolla on harjoitukset keskiviikkoisin klo 18 alkaen läpi vuoden, lukuunottamatta parin kuukauden kesätaukoa ja lyhyttä "joululomaa".

 Hälytystehtävien ja harjoitusten lisäksi hälytysosasto osallistuu mm. varainhankintaan suorittamalla erilaisia talkootöitä, kuten puunkaatoja ja kaivontyhjennyksiä sekä olemalla mukana erilaisten tilaisuuksien liikenteenohjauksessa sekä ensiapupäivystyksessä.

Kausiohjelma

2015-06-04_15-14-14.jpg